KÖLCSEY FERENC ÖRÖKSÉGE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYÉBEN

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatára

Konzorciumi partner neve: Szatmárcseke Község Önkormányzata

Projekt címe: Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002

Szerződött támogatás összege: 150 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2023.12.28.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt központi gondolatát adja az a tény, hogy 2023. január 22-én ünnepeljük a Himnusz születésének bicentenáriumát, mely lehetőséget ad Szabolcs- Szatmár- Bereg vármegye közösségének, hogy Kölcsey Ferenc örökségét ápolja, erősítse a térség nemzettudatát, valamint a kultúra eszközrendszerével fejlessze a terület társadalmi kohézióját. A projekt célját legtömörebben Kölcsey foglalta össze: „Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre.”

A projekt célja, vármegye lakossága, a helyi és térségi közösségek identitásának erősítése a vármegye reformkori értékeinek megismertetésével.

A nemzetközi szakirodalom és a magyar nyelvű monográfiák szerint is a regionális identitást három összeillő dimenzió határozza meg: stratégiai identitás; kulturális identitás; funkcionális identitás. A stratégiai identitás elképzelése arra épít, hogy a kérdéses régióban élőknek legyen közös távlati terve és célja az adott területre vonatkozóan. A kulturális identitás nem egy statikus jelenség, hanem egy folyamatos fejlődés, amelyen keresztül a közös öntudat, a valahova tartozás egy meghatározott közösségben erősödik. A folyamatnak lényeges elemei a név, valamint a közös szimbólumok, amelyek kifejezik a régió egységét.

A projekt keretében Kölcsey Ferenc és a reformkor örökségének szakmai konferenciákon, könyv, kiadvány és képregény formájában történő megosztása, online platformon való e-múzeum létrehozásával a vármegye lakosságának szélesebb körű elérésével valósulna meg. A szatmárcsekei Kölcsey emlékszoba felújításával a helyi identitás és az örökség ápolása a cél. A színházi darabbal, a rendhagyó irodalomórákkal, amatőr művészeti találkozóval és a vándorkiállítással a hagyományos közösségi térben, eseményeken biztosítanánk az identitás erősítését.

A programok elsődleges célcsoportja a vármegye fiatalsága és a fiatal felnőttek csoportjai, hiszen a terület szempontjából kiemelten fontos az, hogy az elkövetkező generációk tagjai érzelmileg minél erősebben kötődjenek a térség kulturális örökségeihez, hagyományaihoz és az életüket itt képzeljék el. Ennek magja az erős és aktív helyi közösségek mellett a helyi identitás megerősödése, valamint a felhalmozott kulturális örökség megosztása a vármegye lakosai között, amelyek nélkül a vármegye fejlesztési céljainak elérése is nehezebb lenne.

Bővebb információk a projekt megvalósításáról:

ahimnuszfoldje.hu